Nájdete u nás tieto služby:

multicolored electronic part

Komplexné elektro služby

Kompletné elektroinštalačné práce domov a bytov.

Rekonštrukcie domov a bytov

Drobné elektrikárske práce, napr. výmena zásuvky

Bleskozvody & prípojky

woman in black long sleeve shirt reading book

Revízne správy

Revízne správy domov, bytov a vyhradených technických zariadení elektrických.