Privacy Policy

Podmienky služby

Tieto zmluvné podmienky (ďalej len „podmienky“, „zmluva“) sú dohodou medzi webovým serverom („prevádzkovateľ webových stránok“, „nás“, „my“ alebo „náš“) a vami („používateľ“, „vy“ alebo „váš“ "). Táto dohoda stanovuje všeobecné podmienky používania tejto webovej stránky a všetkých jej produktov alebo služieb (ďalej spoločne len „webová stránka“ alebo „služby“).

Napriek tomu, že táto webová stránka môže byť prepojená s inými webovými stránkami priamo alebo nepriamo, neznamená to žiadne schválenie, spojenie, sponzorstvo, potvrdenie alebo pridruženie k žiadnej prepojenej webovej stránke, pokiaľ nie je v tejto zmluve výslovne uvedené inak.

Mali by ste si dôkladne preštudovať právne vyhlásenia a ďalšie podmienky používania akejkoľvek webovej stránky, ku ktorej pristupujete prostredníctvom odkazu z tejto webovej stránky.Váš odkaz na akékoľvek iné stránky mimo lokality alebo na iné webové stránky je na vaše vlastné riziko.

Webstránky môžu používať cookies na personalizáciu a uľahčenie maximálnej navigácie užívateľa na tejto stránke. Užívateľ môže nakonfigurovať svoj prehliadač tak, aby upozornil a odmietol inštaláciu nami zasielaných cookies.