ElektroOne s.r.o.

Informácia o ElektroOne s.r.o. inštancie Odoo, Open Source ERP.

Nainštalované aplikácie

Predaj
Od cenových ponúk po fakturáciu
Fakturácia
Faktúry & platby
CRM
Sledovať iniciatívy a uzatvárať príležitosti
Webstránka
Tvorca podnikových webových stránok
Zamestnanci
Centralizujte informácie o zamestnancoch
Diskusie
Chat, poštová brána a súkromné kanály
Kontakty
Centralizujte váš adresár
Kalendár
Plán stretnutí zamestnancov
Vozidlá
Spravujte svoj vozový park a sledujte náklady na autá
Živý chat
Chatujte s návštevníkmi svojich webstránok
Zmluvy zamestnanca

Nainštalované lokalizácie / účtovné schémy

Slovenčina - Účtovníctvo